Novinové články
ve výuce němčiny

Žáci 3.A tvořili ve výuce německého jazyka kreativním způsobem novinové články k tématům „Greta Thunberg“ a „Champions League“. Měli za úkol přenést tato témata do formy odpovídající obsahu.

Výsledky jejich práce: