Daniel Pitín:
Papírová věž / A Paper Tower
Návštěva Galerie Rudolfinum,
3.ABC, 2. 12. 2019

Studentky a studenti byli seznámeni s obrazy a videi mezinárodně uznávaného současného českého umělce Dana Pitína. Tématem jeho díla je např.: 1)Jak namalovat prostor bez architektury; 2) Dekonstruovaný rám, skrz který se díváme na svět; 3)Téma osamělosti individua v medializovaném světě a další.


MgA. Alena Kotzmannová, PhD., MgA. Radka Šitner