Koncert školního sboru
při vánoční oslavě Spolku Rakušanů

Jako již v předchozím roce se naše škola hudebně podílela na programu vánoční oslavy Spolku Rakušanů v Čechách. Na začátku přednesla skvěle školní kapela pod vedením Martina Bělohoubka dvě vánoční písně. Náš školní sbor pod vedením Kamily Tůmové pak podal spolu s pěvcem Martino Hammerle-Bortolottim dechberoucí výkon. Sbor byl hudebně doprovázen žákyněmi a žáky naší školy. Výstupy vyvolaly u přítomných opravdové nadšení a sbor byl odměněn několikaminutovým potleskem.

Díky patří učitelům hudby, Kamile Tůmové a Martinu Bělohoubkovi, a všem zúčastněných žákyním a žákům. Radostné očekávání dalšího koncertu je po tomto zářném výstupu opět velké.