Pracovní a studijní
prázdninové pobyty v Německu

Dne 23. ledna 2020, od 16:30 do 17:30, proběhne prezentace na téma „pracovní a studijní prázdninové pobyty v Německu“. Studentky, studenti a rodiče, kteří mají zájem, jsou vítáni na přednášce pořádané agenturou „Do Německa na zkušenou „.

Prezentace bude mít následující obsah:

  • Dobrovolná služba – pracovní kempy, Evropský sbor solidarity
  • Pracovní příležitosti a práce o prázdninách
  • Krátkodobé a dlouhodobé pobyty