Návštěva
OSCE Documentation Centre

Na pozvání ředitelky – paní velvyslankyně Ireny Krasnické – navštívila třída 5.A v úterý dne 28. 1. 2020 archiv OSCE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) v Praze. Žáci získali přehled o mezinárodních úkolech OSCE.  Na závěr diskutovali s přednášejícími o důležitosti a roli těchto závazků.

Chtěli bychom tímto srdečně poděkovat za pozvání a workshop k instituci OSCE.