Každý ze studentů prvního ročníku si vybral libovolného savce. O něm hledal dostupné informace v literatuře a na internetu. Projekt byl realizován na papír formátu A3 v průběhu podzimní distanční výuky a průběžně konzultován on-line. Po návratu do školy následovala prezentace před třídou. Spolužáci mohli klást otázky a v závěru projekt zhodnotili. Cílem bylo naučit se pracovat s informacemi, srozumitelně je předat spolužákům a zároveň si vyzkoušet výstup před třídou.


Fotogalerie …