Autorské čtení s Michaelem Stavaričem

V nejnovějším románu Michaela Stavariče „Fremdes Licht“ (Cizí světlo) hraje hlavní roli motiv panenek, které mají oholené lebky, jsou sťaty a naplněny zeminou. Panenky, které nakonec odříznou své spojení, osvobodí se a čekají na autobusových zastávkách na příležitost svézt se. Krátkou povídkou „Puppen“ (Panenky), která představovala první literární pokusy pro další román, se zabývali studující translatologie na Vídeňské univerzitě, studující germanistiky na Ostravské univerzitě a žáci a žákyně Rakouského gymnázia v Praze. Společně s autorem poté diskutovali ve velmi podrobném na český a německý jazyk zaměřeném online rozhovoru o problémech literárního překladu a o povolání autora i překladatele. Velice děkujeme paní Michaele Kuklové za pozvání a organizování akce a těšíme se na další spolupráci s mnoha inspirujícími hosty.