Elektron asynchronně

Thalés z Milétu  (kolem 625 – 546 př. Kr.) věděl, že jantar, který třeme o zvířecí kůži, může přitáhnout malé lehké objekty. V rámci distanční výuky fyziky žákyně a žáci čtvrtého ročníku vyzkoušeli tento historický experiment s ústřižkem papíru a plastikovou fólií. Ve videích popisují dvě kompetentní vědecké novinářky ze 4.B výsledky jejich pokusu.

Podle jantaru, starořecky „elektronu“, je pojmenován nejen důležitý obor fyziky, nauka o elektřině, ale také základní částice stejného jména, elektron.