Řečnická soutěž 2021 na OEGP

28.-29.1.2021, zúčastnili se všichni žáci a žákyně 4. ročníku

„Čím je srdce naplněno, tím ústa přetékají“ dokládá přísloví. V tomto duchu nechalo žákům a žákyním moto letošní řečnické soutěže „O čem nelze mlčet, o tom se má mluvit.“ velký prostor pro jejich vyjádření.  

Z napínavých řečí, kterými se soutěžící prezentovali, vyplynuly následující témata, o kterých se diskutovalo:

Společnost a vzděláníSportDigitalizovaný svět
Ochrana zvířatMentální zdraví (smysl života)Příroda a ochrana životního prostředí


Během slovních projevů žáků a žákyň jsme se stali na chvíli součástí jejich životů. Nechali nás nahlédnout do jejich současné situace, přání, obav, do jejich plánů a myšlenek: představ o budoucnosti – nápadů pro lepší svět.

Letošní vítězka otevřela téma, před jehož interpretací lze jen smeknout: „Menstruace – téma, o kterém se nemluví“. Člověk se zarazí nad jeho obsahem a myslí si, co z toho může vzejít? Stylem daného řečnického příspěvku jsme byli opravdu všichni překvapeni. Obsahově velmi profesionálně strukturovaný příspěvek, který nás přesvědčil a ohromil svou závažností. Velmi nás nadchla následující diskuze o mentálním zdraví, zvládnutí stresových situací, o každodenních problémech až k nebezpečí sebevraždy. Opravdu jste se uprostřed všedního dne pandemie soustředili na výstižná témata.

Prvních 7 umístěných soutěžících v řečnické soutěži bude zařazeno do rakouského kola
řečnické soutěže:

1. místo: ŠTĚPÁNKOVÁ Marie, 4A 4. místo: BESSON Vladislav, 4B
2. místo: HANSLIK Nicolas, 4A 5. místo LUBYAKO Ivan, 4B
3. místo: SCHIESTLOVÁ Nataša, 4C ex aequo MRÁČEK Martin, 4C
    7. místo: OLÍK Kryštof, 4B (Vítěz publika)

Srdečné poděkování všem účastníkům i všem porotcům, kteří byli k dispozici vyučujícím německého jazyka: Albertu Křenkovi (vítězi minulého ročníku), Martinu Lednickému a Erichu Vodňanskému, který si zaslouží obzvláštní poděkování: již několik let nás podporuje a svými otázkami se vždy dostane k podstatě věci. Děkujeme!

MMag. Renate Katharina Kohlrusch, Mag. Martin Farkas