Máš možnost volby – květen 2021:
Sklářský inženýr nechává vyniknout kameny

Dipl. Ing. Johannes Maier, sklářský inženýr, zakončuje ve školním roce projekt „Máš možnost volby“. Zaměřil se hlavně na studenty a studentky, kteří se zajímají o geologii, přírodní vědy a techniku. Johannes Maier nám ukázal profesionální obor, jehož název málokdo zná: technika skla a keramiky. O to zajímavější byl jeho výklad. Technik skla a keramiky se zabývá vývojem, výrobou a optimalizací specifických produktů, jako je keramika, různé nekovové stavební materiály a sklo. Náš host má na starosti výrobu skla pro společnost Swarovski ve sklárně ve Wattens/ Tyrolsko. V rámci profesního poradenství na OEGP se v současné době snažíme navázat spolupráci s Montanuniversität Leoben. Jak nám sdělil náš milý host, absolvování technické univerzity je zejména pro dívky zárukou práce, která je nadprůměrně dobře placená. Předpokladem pro studium je složení maturitní zkoušky. Studentkám a studentům zdůraznil význam absolvování stáží během studia a především získání relevantních zkušeností v řadě oblastí. Díky tomu jsou kandidáti velmi žádáni na trhu práce.

Děkuji za Váš napínavý výklad a dobré podněty, drahý Johanne. RK