Soutěž v psaní na téma „mobilita“ 2021

Soutěž pořádaná organizací Mischa (Média ve škole a vzdělávání), která je určena pro studenty nejen v Rakousku, měla v tomto roce téma „mobilita“.  Účastnili se jí svými texty vybraní žáci a žákyně Rakouského gymnázia v Praze OEGP. William Šťastný, student třídy 6.A, vyhrál danou soutěž, neboť výrazně přesvědčil svým zpracováním tématu. Vítěz ohromil porotu svým textem o lidech s omezenou mobilitou a o dalším důležitém vývoji protéz. Jedna z porotkyní – novinářka deníku Standard paní Bettina Pfluger, odůvodnila při předání ceny Williamovi své rozhodnutí větou „Thinking out oft he Box“ a byla nadšená z výběru tématu.

Vítězný text bude otištěn v mnoha rakouských denících.

Aktuálně otištěn v v Salzburger Nachrichten: Immer in Bewegung: Mobilität mit und ohne Flügel | SN.at

A my srdečně gratulujeme!


MMag. Silvia Neumayer El Bakri