Evropský den jazyků – třídy 2.ABC

Také třídy 2ABC se zapojily do oslav Evropského dne jazyků – žáci a žákyně vytvářeli své „jazykové portréty“ nebo koláže z jazyků, které jsou pro ně důležité či zajímavé. Všichni si tento nový pohled na evropskou jazykovou pestrost užili a výsledek tomu odpovídá – posuďte sami!