V první polovině října
naši školu navštívili učitelé z Rakouska

Moc nás potěšilo, že po dvouleté, pandemií koronaviru vynucené přestávce mohly v prvním a druhém říjnovém týdnu naši školu navštívit dvě skupiny učitelek ze středních škol z různých oblastí Rakouska. Cílem návštěvy celkem osmi učitelek bylo rozšířit si obzory své pedagogické praxe a poznat život školy, která musí splňovat kritéria dvou zemí, České republiky a Rakouska. Během své návštěvy měla každá z vyučujících možnost nejen se zúčastnit vyučování, ale také nahlédnout do systému česko-rakouské školy a její organizace a správy. Pedagožky hospitovaly v různých předmětech a částečně i samy vedli výuku, takže zblízka mohly poznat každodenní život českých a rakouských pedagogů a sblížit se studentkami a studenty Rakouského gymnázia a nasbírat řadu zajímavých zkušeností. Jejich pobyt byl obohacením a přínosem i pro všechny zúčastněné z naší školy a těšíme se, že obdobnou milou spolupráci se zahraničními vyučujícími budeme moci zažít i v příštím školním roce.