Návštěva Rakouského kulturního fóra
v rámci Evropského dne jazyků – 1.AB

Dne 20. 10. 2021 navštívily první ročníky Rakouské kulturní fórum. Pan ředitel Dr. Andreas Schmidinger představil úlohy kulturního fóra a jeho knihovny v České republice. Na závěr si studenti mohli prohlédnout aktuální výstavu.

Velice tímto děkujeme paní Mgr. Beyerové a panu Dr. Schmidingerovi za umožnění návštěvy.