Téma Moje bytost je skupinovým projektem, který představuje vzájemné vazby mezi textem (popisem vlastní, fantastické bytosti) a obrazem (výtvarným vyjádřením bytosti na základě inspirace textem). Texty od spolužaček a spolužáků a k nim „na míru“ vytvořené obrazy vzájemně propojily nejen texty s obrazy, ale i třídní kolektiv. Závěrem byla prezentace všech bytostí, čtení textů a hledání obrazů…Technika asambláže umožnila vyjádřit přímo ty matriály, které byly v textech zmíněny. Fantazii se meze nekladly.