Mezipaměť
výstava v Galerii Rudolfinum

Dne 14. 10. 2021 jsme se studentkami a studenty čtvrtého ročníku navštívili galerii Rudolfinum. Komentovaná prohlídka k výstavě Mezipaměť nám umožnila nahlédnout do skrytých vazeb mezi jednotlivými vystavenými díly a přemýšlet o prezentovaných tématech současného umění.

Mezinárodní česko-německý projekt je postaven na vzájemném dialogu tradičních (obraz, kresba) a nových médií (projekce, video, audiovizuální instalace). Zastoupena jsou zde též tzv. „time – based“ média, která se digitálními výrazovými prostředky inovativně vztahují k vnímání času.

Zaujaly nás např. velkoformátové sluneční hodiny, které simulují dopad slunce na fasádu galerie Rudolfinum v reálném čase. Přijdete-li však do galerie po setmění, dílo nelze spatřit. Prohlídku výstavy jsme zakončili krátkým workshopem reagujícím na jednotlivé instalace.