Mezioborový projekt ve spolupráci
s organizací EDA – výtvarné práce studentek a studentů třetích ročníků

V říjnu 2021 naši školu navštívily pracovnice neziskové organizace EDA, s kterou OEGP dlouhodobě spolupracuje. Studentky a studenti třetích ročníků si mohli nejen prohlédnout, ale zároveň vyzkoušet širokou škálu edukativních pomůcek určených pro děti narozené s různými typy zrakových postižení.

V rámci mezioborového projektu zahrnujícího výtvarný obor, hudební obor a biologii, jsme se společně zaměřili na kreativní tvorbu originálních pomůcek. Ve výtvarném oboru vznikly originální hmatová pexesa, haptické pohádky s příběhem, knížky založené na vnímání kontrastů atd. Moc nás těší, že díky organizaci EDA takto přispějeme konkrétním rodinám a naším přáním je, aby tyto pomůcky a hračky nejen udělaly dětem radost, ale pomohly též v rozvoji vnímání.