Elektronische Freunde – projekt 2.B

Když jsme se v hodinách němčiny začali zabývat tématem „Elektroničtí přátelé“, vyvstala také otázka: „Kolik let ti vlastně bylo, když jsi dostal svůj první mobil? A co Vy, paní učitelko, kolik bylo Vám?“ Téma bylo očividně zajímavé, a tak jsme z toho udělali projekt. Každý se měl doma zeptat co nejstaršího člena rodiny,  jak to měl s elektronikou – od kdy a jak poslouchal hudbu, jak sledoval filmy, od kdy měl svůj vlastní mobil. Pak měli žáci a žákyně položit tytéž otázky o generaci mladšímu členu rodiny (mamince, strejdovi). Výsledky měli zpracovat formou zápisu odpovědí a letopočty vynést na časovou osu. Potom jsme ve třídě porovnávali jednotlivé záznamy a diskutovali o nich. Myslím, že se tato sonda do elektronické historie rodin našich žáků a žákyň velmi vydařila!