Projektové dny v Linci 1.AB

Ve dnech 25. až 27. května vyrazili žáci tříd 1.AB na exkurzi do Lince.

Čtyřhodinová cesta rychle utekla a nás čekal opravdu nabitý program. Hned odpoledne jsme absolvovali komentovanou prohlídku lineckých oceláren, večer jsme za svitu baterek navštívili Mariendom. Druhý den jsme si prohlédli interaktivní výstavu v Ars Elektronica, kde nás asi nejvíce zaujalo 3D promítání vesmíru v rozlišení 8K. Neméně zajímavé bylo i muzeum umění Lentos, prohlídka města či výlet na Pöstlingberg. Ve večerních hodinách došlo i na sport, třída 1.B porazila ve fotbale třídu 1.A.

I přes nabitý program jsme ocenili dostatek osobního volna, které jsme využili ke sportu, obstarání jídla, nákupům Mozartových koulí a prozkoumání města na vlastní pěst.

Alex, Adina, Fanda V., Vašek, Tom, Kristýna, Estelle z 1.B