Návštěva v Evropském domě

Třída 5.A navštívila v rámci výuky zeměpisu dne 8. listopadu Evropský dům v centru. V této pražské informační kanceláři Evropské unie si žáci vyslechli přednášku o struktuře EU, fungování institucí, cílech EU a aktuálních změnách. Měli také možnost rozvíjet vlastní myšlenky k jednotlivým otázkám.

Kvíz připravený jako digitální „průzkum“ pak ukázal zajímavé výsledky o postojích našich žáků k Evropě: jsou dobře informovaní a velmi pozitivně hodnotí evropskou integraci. Kontroverzní je pouze zavedení eura: 60 % žáků by si přála, aby česká koruna zůstala měnou ČR.

Díky knihovně, informačním brožurám v několika jazycích a různým přednáškám je Evropský dům zajímavou adresou pro každého, zejména proto, že Česká republika v současné době předsedá Radě Evropské unie: www.evropskydum.cz