Rakouští vyučující na OEGP
Projekt “Weltweit unterrichten”

V týdnu od 10. října naši školu, stejně jako loni a v letech před pandemií koronaviru v tuto dobu, opět navštívili vyučující z Rakouska, aby se v průběhu jednoho týdne seznámili s chodem rakouské zahraniční školy v Praze, seznámili se vyučujícími i studentkami a studenty OEGP a sami si v praxi vyzkoušeli, jak výuka na česko-rakouském gymnáziu probíhá. V rámci projektu “Weltweit unterrichten” přijeli z různých oblastí Rakouska dvě učitelky a dva učitelé s různými specializacemi, podle nichž pak také hospitovali v příslušných předmětech a částečně výuku i sami organizovali. Během dní strávených na naší škole měli možnost nasbírat řadu zkušeností a podnětů pro svou další práci, a nás moc těší, že tento týden v Praze všichni hodnotili jako jedinečný a přínosný. Jejich pobyt byl obohacením také pro nás a už teď se těšíme, že i v příštím roce se na tomto zajímavém projektu budeme moci podílet.