Vánoční pětiboj 2022

V rámci hodin tělesné výchovy proběhla na naší škole soutěž VÁNOČNÍ PĚTIBOJ v pěti disciplínách pro všechny ročníky.

Dívky v rámci VÁNOČNÍHO PĚTIBOJE soutěžily v disciplínách: t – běh, člunkový běh 4 x 20 m, trojskok, přeskoky přes švihadlo v časovém limitu 1 minuta a výdrž v pozici plank.

Chlapci v rámci VÁNOČNÍHO PĚTIBOJE soutěžili v disciplínách: t – běh, člunkový běh 4 x 20 m, trojskok, přeskoky přes švihadlo v časovém limitu 1 minutu a maximální počet kliků.

Atmosféra v hodinách byla veselá a studentky i studenti podali své maximální výkony.

Jsme moc rádi, že naše studentky a naši studenti chodí s dobrou náladou na hodiny tělesné výchovy a dokáží i ve školním prostředí propadnout sportovnímu a soutěžnímu duchu.

Sportu zdar!