Vánoční projekty
ve školní knihovně – 1.BC, 2.A

Poslední předvánoční hodiny českého jazyka jsme strávili prací na vánočních projektech v příjemném prostředí naší školní knihovny. Třídy 1.B a 1.C rozebíraly Erbenovu baladu Štědrý den a třída 2.A se zabývala vánoční tématikou v literatuře (Ch. Dickens, E. Boček, K. Poláček).

Je skvělé, že školní knihovna po vnucené covidové pauze znovu ožívá!