Energetická konference

Studentky a studenti 5. ročníku spoluvytváří projekt ENERGETICKÁ KONFERENCE, kde zjišťují, zpracovávají a prezentují výsledky svých prací na téma zdroje energie. Projekt učí studentky a studenty nejen novým znalostem, ale také trénují důležité dovednosti jako schopnost diskuse, kritické myšlení a prezentace své práce před publikem. Vše si vyzkouší zároveň v roli prezentujícího i v roli aktivního publika.