Ozoboti

Ozoboti umožňují studentům již od prvého ročníku hravou formou se seznámit s vytvářením algoritmů, v druhém ročníku pak navázat na blokové programování ve Scratchi a pomocí blokového programování Ozoblockly roboty přímo programovat. Pro zájemce o profesionální programovací jazyky je možné Ozoboty programovat v programovacím jazyku Python.