Nepovinný předmět „3D tisk“

3D tiskárny jsou důležitou technologií pro ekonomiku i společnost a jejich význam stále roste. V tomto předmětu chceme studentům tuto technologii představit, vysvětlit, jak funguje, a naučit je s ní pracovat.

Cílem tohoto předmětu je trénovat prostorovou představivost a seznámit studenty se současnými možnostmi technologií 3D tiskáren. Máme software 3D CAD, 3D skener a samozřejmě 3D tiskárny. Se všemi těmito nástroji se můžeme věnovat různým projektům. Studenti mají možnost vyzkoušet si, jak se projekty realizují na základě jednoznačného zadání, například „vytvořte si vlastní logo“ od náčrtu přes realizaci (pomocí softwaru CAD nebo 3D skeneru) až po tisk hotového výrobku. Tímto způsobem chceme studentům umožnit, aby si osvojili dovednosti, které jim v budoucnu umožní být konkurenceschopnými na trhu práce.