Evropský den jazyků
ve třídách 1.A a 1.B

Třídy 1.AB také oslavily „Den jazyků“ svými vlastními „jazykovými portréty“ (Kterými jazyky mluvíš? Které jazyky byste se chtěli naučit? Které jazyky jsou pro vás obzvlášť důležité? A kde se tyto jazyky nacházejí ve tvém těle?“).
Jako další úkol měli žáci tříd 1.AB představit vybranou zemi (napsat profil země). Oba úkoly byly připraveny písemně a následně ústně prezentovány před třídou.
Nejen, že jsme oslavili „Den jazyků“, ale zároveň jsme pěkně zakončili kapitolu 3: Odkud jsi? v naší učebnici němčiny Logisch! A1.


Mgr. Radana Vlčková