Malé mikroskopické praktikum v 3.A

V rámci výuky jsme měli ve čtvrtek 2. listopadu 2023 malé mikroskopické praktikum, ve kterém se studentky a studenti 3.A v praxi naučili, z jakých částí se skládá mikroskop a jak se s ním zachází. Zároveň se naučili připravovat preparáty.

Nejdříve jsme pozorovali pokožkovou vrstvu buněk červené cibule v kapce vody a následně v roztoku soli kuchyňské. Při tomto pokusu studenti pozorovali proces plazmolýzy (obr. 1). Když se včas vymění solný roztok za vodu, je možné rostlinné buňky „zachránit“ a můžeme pozorovat proces deplasmolýzy (obr. 2).