Workshop v Národní technické knihovně – 4. ročník

Dne 10. listopadu 2023 proběhla v Národní technické knihovně školní akce pro třídy 4.ABC. Studentky a studenti se seznámili s budovou knihovny a zúčastnili se workshopu zaměřeného na vyhledávání literatury.

Dovednosti získané v tomto workshopu, stejně jako registrace v Národní technické knihovně k půjčování literatury, by měly podpořit psaní předvědecké práce.

Mag. et Dr. Silvia Wurzer, Mag. Paul Schinninger