Domov a jeho okolí

V listopadu se žákyně a žáci 1. ročníku zaměřili na poslech, psaní, čtení, konverzaci, rozšiřování slovní zásoby a dokončení projektu o domově a okolí.

V rámci projektu pracovali v malých skupinách, diskutovali a navrhovali své ideální okolí. Poté svůj konečný plán představili třídě.

Některé vysněné návrhy sousedství zahrnovaly: komunity na Marsu, „úkryty pro teenagery“, ráj influencerů, příbytek inspirovaný Hvězdnými válkami a vilu s otevřeným prostorem v americkém stylu.