Virtuálně v elektrárně

Studentky a studenti naší školy se zúčastnili on-line prohlídek elektráren ČEZ.

V rámci projektu „Virtuálně v elektrárně“ pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se studentky a studenti 2. ročníků naší školy seznámili s fungováním třech elektráren ČEZ.

Prohlídky probíhaly online prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Studující se virtuálně přenesli do interaktivního studia, kde je čekali dva profesionální průvodci, kteří je provedli jednotlivými částmi elektrárny. Vše bylo interaktivní, takže studenti mohli klást otázky a zapojit se do diskuse.

Při první prohlídce jsme vstoupili do jaderné elektrárny Dukovany. Studenky a studenti se dozvěděli o historii elektrárny, jak funguje jaderný reaktor, jak se vyrábí elektřina z jádra a jaká jsou bezpečnostní opatření v elektrárně.

Během prohlídky jaderné elektrárny Temelín se studentky a studenti dozvěděli o rozdílech mezi jadernou elektrárnou Dukovany a Temelín. Prohlédli si například reaktorovou halu, strojovnu a turbínu.

Třetí prohlídka se zaměřila na obnovitelné zdroje energie. Studující se podívali do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně, která je největší elektrárnou tohoto typu v České republice. Zjistili, jak se využívá voda k výrobě elektřiny a jak tato elektrárna pomáhá regulovat spotřebu elektřiny v České republice.

Žáci oceňovali, že se mohli virtuálně podívat do míst, na která by se jinak mohli jen těžko dostat. Prohlídky jim pomohly rozšířit jejich znalosti o energetice a lépe pochopit, jak funguje naše energetická soustava.

Na závěr prohlídky proběhla krátká soutěž, ve které vždy jedna studentka/ jeden student z každé třídy vyhrál balíček s překvapením, který mu byl odeslán do naší školy.