Exkurze do Anatomického ústavu UK

Třídy 2.ABC se v rámci výuky biologie vydaly na exkurzi do Anatomického ústavu UK. Tato exkurze byla skvělým zakončením probíraného učiva o anatomii a fyziologii člověka.

V posluchárně mediků jsme si vyslechli poutavou přednášku, která byla doplněna o rozličné exponáty i lidské preparáty. Na ty si studentky a studenti dokonce mohli sáhnout a prozkoumat je zblízka. To jim pomohlo lépe si zapamatovat a pochopit složitou stavbu lidského těla.

Mezi vystavenými exponáty nechyběly preparáty kostí, svalů, orgánů a nervového systému. Zajímavé bylo také srovnání lidské anatomie s anatomií různých živočichů.

Kromě anatomie se přednáška dotkla i lékařské etiky a aktuálních problémů medicíny. Studující se tak dozvěděli o dilematech, se kterými se lékaři setkávají v praxi, a o výzvách, kterým moderní medicína čelí.

Exkurze do Anatomického ústavu UK byla pro studentky a studenty velmi přínosným zážitkem. Umožnila jim nahlédnout do fascinujícího světa lidského těla a získat cenné informace o práci lékařů.

Děkujeme Anatomickému ústavu UK za tuto skvělou exkurzi!Mgr. Marcela Kutílková
Ing. Michaela Kovaříková, Ph.D.