Řečnická soutěž 2019

Do naší školní řečnické soutěže se hlásí žáci, letos se zúčastnili žáci 4AB, s tématem, které jim leží obzvláště na srdci. Na toto téma si připraví klasickou přednášku, kterou přednesou před publikem a porotou. Témata letošního roku byla velmi rozličná.

Rádi bychom poděkovali panu Mag. Erichu Vodňanskému a vítězce soutěže z předešlého roku Janě Fleischerové, kteří posílili naši porotu. Velmi srdečně gratulujeme vítězce, Heleně Rotterové, která dosáhla svojí poutavou přednáškou nejvíce bodů. Na druhém místě se umístila Magdaléna Hanáčková a 3. místo obsadila Andrea Beck. Cenu publika obdržel Vladimír Nezdařil.

Zvláštní dík patří Tomáši Plesníkovi, který se svým technickým knowhow zajistil filmový záznam všech přednášek a dal je k dispozici škole.