Podnikatelský řidičák  – Modul B

A úspěšnost byla 100%!!! Všichni zkoušku absolvovali s nadprůměrným výsledkem.

Po několikaleté přestávce způsobené koronavirem skládalo ve středu 14. června 2023 jedenáct kandidátek a kandidátů z OEGP online zkoušku z otázek z ekonomické oblasti s důrazem na národní hospodářství.

Je třeba také zdůraznit, že tato zkouška samozřejmě probíhá v němčině, a ta není mateřským jazykem našich studentek a studentů.

Tuto nadrámcovou kvalifikaci potvrzuje diplom, který vystavuje Rakouská obchodní komora. Těšíme se na něj a všem gratulujeme!