OEGP na festivalu „Prague meets Vienna“

Ve dnech 8. – 10. června 2023 se poprvé uskutečnil festival „Prague meets Vienna“, který oslavil přátelství mezi těmito dvěma městy. Své zastoupení zde mělo i Rakouské gymnázium: Laura Jilgová ze 3.B, která předvedla několik hudebních lahůdek a v příštím školním roce odjede studovat na Theresianum ve Vídni. Pan MMag. Roland Schwarz přednesl povídku ze své knihy „Mit Moby Dick aufs Containerschiff“ (S Moby Dickem na kontejnerové lodi), která souvisí s Rakouským gymnáziem, a diskutoval o literatuře na malé festivalové scéně na Mariánském náměstí společně s panem Martinem Lednickým (bývalým mluvčím školy a maturantem ročníku 2020) a moderátorkou paní Markétou Richterovou. Všichni se shodli, že obě města, ale především Praha, jsou velmi inspirativní místa. Někteří studující a vyučující si v publiku užili velmi zábavné páteční dopoledne.

Odkaz na festivalové stránky:
https://international.praha.eu/events/prague-meets-viennaAutorství fotografií
Simona Amiridu, Mag. Jürgen Schachner, MSc a Ing. Stanislav Lego, Ph.D.