View Calendar
30/09/2019 13:00 - 16:00

Seminář Geografie 6.AB, od 13 do 16 hodin, Akademie múzických umění
Diskuze s pamětníky a bývalými politiky: Jednota Evropy ve svobodě jako vize a výzva