View Calendar
21/06/2019 Celý den

Geografická exkurze navazující na probraná chráněná území ČR. Žáci prozkoumají na příkladu Českého krasu důležité znaky chráněných oblastí včetně cenných geologických lokalit v Českém krasu. Zaměří se na zkoumání důležitosti ochrany přírody a též na zkoumání cestovního ruchu v této oblasti