View Calendar
06/06/2019 Celý den

Geografická exkurze navazující na probraná chráněná území ČR. Žáci prozkoumají na příkladu CHKO Křivoklátsko důležité znaky chráněných oblastí včetně cenných botanických lokalit v Křivoklátsku. Zaměří se na zkoumání důležitosti ochrany přírody a důležitost tohoto lesního ekosystému pro člověka.