View Calendar
14/05/2019 09:15 - 15:00

Studentky a studenti se naučí poznávat jarní květiny a bylinky a vybírat místa k osázení. Společně se seniorkami a seniory z Domova seniorů zasází balkónové květiny a záhony bylinek. Cílem projektu je posílení spolupráce a solidarity mezi mladými a starými lidmi a zlepšení vzájemné tolerance. Do 15 hodin.