Školní rok 2013/2014

Rozloučení s Mgr. Hankou Dvořákovou

Anton Kellner / 25.6.2014

Od roku 1996 pracovala paní Mgr. Hanka Dvořáková v OEGP a vyučovala matematiku a fyziku. Fungovala také mnoho let jako hodnotící třídní učitel v obou přípravných třídách. Je to skoro nepředstavitelné, že naše kolegyně, která věděla mnoho o stěhování školy, už u nás nebude pracovat. Její plně zasloužená penze již čeká a my ji přejeme všechno nejlepší a doufáme, že náš dobrý vztah zůstane nadále v platnosti. Paní Mgr. Hanka Dvořáková byla viditelně dojata během předposlední konference vedení školy a kolegů.

Pololetní prázdniny jsou tu!

Mag. Anton Kellner / 25.6.2014

Přejeme všem studentům a studentkám zotavující prázdniny a doufáme, že naberete dost sil pro správný start do příštího školního roku!

Děkujeme všem přátelům a příznivcům školy za podporu a přejeme pěkné letní dovolené!

Comenius excursion
to Památník Vojna Lešetice

Mag. Anton Kellner / 20.6.2014

Together with the higher grade students we got the opportunity to take part in the Comenius Project, that part being the excursion to the communist work camp ‚Vojna‘, which took place on the 4th of February 2014. The distance between the camp and Prague was small, taking about an hour as it is next to the town Příbram. Prisoners of state were brought there immensely – to be honest, they were even the majority here. Not only have we visited almost all buildings adjacent to the camp, but we have also heard a very interesting commentary from the guide and seen a documentary about the dawn of communism in Czechoslovakia. It was a truly deep, authentic and immersive experience to all of us, undoubtedly also because of the fact that it was freezing outside and after two hours of wandering around the camp we barely had any sensations in our noses and extremities. The mere thought of a 30-week stay in a concrete room in these conditions, especially without a jacket and a scarf, which is the definition of solitary confinement around there, would make even the toughest person shiver. We went back to Prague in the afternoon of the same day.
Daniel Bulatkin, Monika Grolmusová, II. A
Tento projekt je financován Evropskou komisí. Odpovědnost za obsah nesou všichni autoři; komise neručí za další použití těchto dat.

Oslava předávání v rezidenci Rakouského velvyslanectví

„podnikatelské řidičáky“, ÖSD B2 a ÖSD C1

Mag. Anton Kellner / 18.6.2014

Ve velmi krásné slavnostní atmosféře převzalo celkem 31 žáků a žákyní OEGP cenné diplomy v rezidenci Rakouského velvyslanectví.
Srdečný dík milému hostiteli, panu velvyslanci Dr. Ferdinandu Trauttmansdorffovi a srdečná blahopřání k vyznamenáním!Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
v rezidenci Rakouského velvyslanectví

Mag. Anton Kellner / 16.6.2014

Ve velmi slavnostní atmosféře převzali maturantky a maturanti svá maturitní vysvědčení z rukou rakouského velvyslance Dr. Ferdinanda Trauttmansdorffa.
Předávání předcházely proslovy samotného velvyslance, pak prezidenta VÖT Dr. Erwina Hanslika, ředitelky Mag. Isabelly Benischek a obou třídních učitelů, Prof. Mag. Ursuly Stoff a Prof. Mag. Eriky El Sayed.

Jasným vyvrcholením byla vydařená retrospektiva školního života absolventů v obrazech. Srdečné blahopřání do budoucnosti!Zkoušky ÖSD C1 na OEGP

Mag. Anton Kellner / 12.6.2014

Deset studentů 7. třídy se v úterý 20. května 2014 zúčastnili zkoušek pro získání jazykového certifikátu z německého jazyka OSD C1. Již po několikáté dohlížel předseda zkušební komise ÖSD Wolfgang Sperer na průběh zkoušek v poslechu, čtení, psaní a mluvení.
Děkujeme tímto celému týmu, který pečlivě připravil a zorganizoval celý průběh zkoušek.

Soutěž BiT v Korutanech

Mag. Anton Kellner / 9.6.2014

Mezi 21. a 24. květnem 2014 se 8 studentek Rakouského gymnázia v Praze pod vedením paní Mag. Julie Dorfer zúčastnilo závěrečné soutěže Biologie im Team (Biologie v týmu) v rakouských Korutanech u jezera Wörthersee. 9 týmů se intenzivně zabývalo plněním úkolů na téma Toxikologie. Týmy, ve kterých byly naše studentky, se umístili na 1. – 4. místě. Jitka Šmelhausová (7A) získala se svým týmem 1. místo, Tereza Burgerová (2A) obsadila místo druhé a Petra Dvořáková (7A) místo třetí. Na čtvrtém místě se umístil tým s Anahitou Mesbahi (6A), Annou Glubko (6B), Monikou Grolmusovou (2A), Franziskou Vosenovou (2A) und Kateřinou Veselou (7A). Srdečně gratulujeme všem účastníkům soutěže k jejich dosaženým výsledkům a výbornou spolupráci v týmech. Také velmi děkujeme panu doktorovi Schrieblovi za pomoc v místě konání akce.

STARTOVNÍ VÝSTŘEL
PRO NOVOSTAVBU
V MODŘANECH

Mag. Anton Kellner / 5.6.2014

Ve čtvrtek 5. června 2014 byly u investora projektu novostavby podepsány všechny potřebné smlouvy mezi Spolkovou republikou Rakousko, investorem, developerem Raiffeisen Leasing Real Estate a Rakouským gymnáziem v Praze o.p.s. Tímto je poslední podmínka možnosti realizace novostavby naplněna a stavební práce mohou začít. O jednotlivých stavebních fázích vás budeme průběžně informovat na tomto místě.Evropský projekt pro učitele: JOBSHADOWING

Prof. Ursula Stoff / 20.5.2014

V období od 15. 2. – 2. 3. 2014 jsem strávila dva týdny na italských školách, kde jsem se intenzivně věnovala tématu motivace.

Můj předpoklad, že tomuto důležitému tématu, které získává stále větší význam v pracovním světě, není stále věnována dostatečná pozornost. S pomocí dotazníků, osobních rozhovorů a diskusí jsem provedla analýzu a také jsem získala informace o aktuálně probíraných tématech na jiných školách. Výsledky a poznatky budou předány v závěrečné zprávě Národní agentura pro celoživotní vzdělávání.

Radio ECHO Serie: Pomalu oder nicht zu schnell. Österreich und Tschechien in Berührungen

Fotbalista Josef Bican
(* 25.09.1913, Víděň; † 12.12.2001, Praha)

Mag. Anton Kellner / 20.5.2014

V prvním díle nové série Vám představíme životopis fotbalisty Josefa Bicana. V jeho životě se zajímavě propojuje historie Rakouska a Čech. Redaktorem tohoto příspěvku je náš nejmladší kolega, Kryštof Hanslik ze třídy 1.A.

Seminář Analýza genů pro 8. třídy

Mag. Anton Kellner / 20.5.2014

V rámci výuky biologie se 10.února pod vedením Mag. Reinharda Nestelbachera konal celodenní seminář zaměřený na analýzu genů. Žákyně a žáci 8. tříd měli jedinečnou šanci ze svých slin izolovat vlastní DNA za pomoci velmi nákladných a precizních přístrojů. Pan Nestelbacher proměnil na jeden den jednu ze tříd na OEGP v High-Tech laboratoř.

Ohlasy žáků:
„Bylo velmi zajímavé když pan Nastelbacher vyprávěl o pracovních podmínkách v laboratoři. Získali jsme mnoho hodnotných informací.“ (Daniel Slavčev )
„Práce s mikroskopem mě bavila, cítila jsem se jako v opravdové laboratoři.“ (Daniela Kendlbacher)

„Jeden den jsme se cítili jako opravdoví přírodovědci!“ (Denisa Lück)
„Bylo to pro nás něco úplně nového a užili jsme si úžasný den.“ (Anna Boučková)
„Pan Nestelbacher byl velmi milý a měl velkou důvěru v naše schopnosti.“ (Filip Sninčák)

„Zejména se mi líbilo, že pan Nestelbacher zabalil teorii do historek. Seminář nám nabídl zajímavý pohled na svět mikrobiologie“. (Saskia Urlass)

Výuka překračující hranice předmětů:
Člověk a jeho okolí (ŠVP)

Promítání filmu: KOYAANISQUATSI (1982)

Mag. Anton Kellner / 20.5.2014

Sedmé třídy se zúčastnili v Holešovickém kině Bio OKO promítání filmu KOYAANISQUATSI v rámci výuky německého jazyka a zeměpisu. Tématem výuky byly například zácpy ve vesnici Graun am Reschensee ve Vinschgau (Südirol), kritická poezie od Sarah Kirschové a Petera Rühmkorfa a poslech umělecké nahrávky pojednávající o osudech obyvatel vesnice Graun. Tímto bylo v širším měřítku probráno téma školního vzdělávacího programu(ŠVP) „Člověk a jeho okolí“

Okresní kolo olympiády z českého jazyka, II. kolo

Mag. Anton Kellner / 16.5.2014

V pátek 7. února 2014 se v domě dětí a mládeže Prahy 7 konalo okresní kolo tradiční soutěže v českém jazyce. Naše studentka Karolína Bukovská v soutěži zvítězila a díky Josefíně Nedbalové získalo Rakouské gymnázium v Praze i 2. místo, o které se dělí se studentkou Gymnázia Nad Štolou.

Vítězkám srdečně gratulujeme a s napětím očekáváme další kolo.

Hodina suplování:
Přimět studenty mluvit německy (třída 2.A)

Téma: Může sport ohrozit lidské zdraví?

Mag. Anton Kellner / 16.5.2014

Hodiny suplování se výborně hodí k vytváření podnětů k diskusi. Žáci mají radost, že si téměř po roce a půl intenzivní výuky němčiny mohou vyzkoušet mluvit. I když se v jejich řeči stále objevují chyby, je především důležité především způsob komunikace a správné formulování myšlenky.

Školní rádio ECHO:
Knižní recenze Kryštofa Hanslika (1.A)

Mag. Anton Kellner / 16.5.2014

Ve své v pořadí již třetí knižní recenzi se Kryštof zabýval románem „Jáchymov“ rakouského spisovatele Josefa Haslingera.
Pozoruhodný text o smutném osudu hokejového brankáře Bohumila Modrého v komunistickém Československu byl vydán nakladatelstvím S. Fischer.

Radio ECHO Serie: Pomalu oder nicht zu schnell. Österreich und Tschechien in Berührungen

Fotbalista Matthias Sindelar
(*10.Februar 1903 in Kozlov bei Jihlava , +23.Jänner 1938)

Mag. Anton Kellner / 16.5.2014

Ve druhém dílu série Vám představíme biografii fotbalisty Matthiase Sindelara, také známého pod přezdívkou „papírový“.
I v jeho životě se zajímavě spojuje historie Česka a Rakouska. Mimo jiné o něm dokonce ve svých básních psal spisovatel Friedrich Torberg.
Redaktorem tohoto historicko-literárního příspěvku je Kryštof Hanslik.

Interní vyhodnocení výsledků
podle cerifikátu ÖSD A2 ve 2. ročníku

Mag. Anton Kellner / 16.5.2014

Zajištění kvality výuky a zpětná vazba pokroků ve výuce německého jazyka (DaF)
Pod vedením Mag. Wolfgang Sperera a Mag. Christiana Votapka proběhlo ve druhém ročníku vyhodnocení výsledků interních testů z německého jazyka podle pravidel zkoušek jazykového diplomu ÖSD A2. Výkony žáků slouží pro určení stavu znalostí žáků a jako nástroj zpětné vazby pro žáky, učitele i rodiče.
Vyučující německého jazyka děkují oběma zkoušejícím za náročnou a pečlivou práci!

Certifikáty podnikatelských dovedností
pro studenty Rakouského gymnázia v Praze

První udílení Certifikátů podnikatelských dovedností v České republice studentům Rakouského gymnázia v Praze

Mag. Anton Kellner / 16.5.2014

Rakouský velvyslanec Ferdinand Trauttmansdorff a ředitelka Rakouského gymnázia v Praze Isabella Benischek gratulují absolventům, kteří ukázali znalosti v podnikatelském myšlení a v základech podnikové ekonomiky.

Praha, 20.1.2014: Prvních 8 absolventů programu Certifikát podnikatelských dovedností dnes obdrželo v rakouské rezidenci své diplomy. „Speciálně vyškolení a prověření učitelé předávají hospodářské a podnikové znalosti. Pro všeobecně vzdělávací školy jako je gymnázium je toto rozhodující přidaná hodnota, jak připravit studenty na pracovní trh“, říká ředitelka Benischek.

Velvyslanec rakouské republiky Dr. Trauttmansdorff ocenil ochotu k inovacím ze strany Rakouského gymnázia v Praze: „Gymnázium je často mostem pro inovace ve školství – jednou ve směru do Rakouska, teď ve směru do České republiky“. Certifikát podnikatelských dovedností byl dnes poprvé předán studentům Rakouského gymnázia, kteří tento vzdělávací program absolvovali kompletně v němčině.

Více informací:
Certifikát podnikatelských dovedností cílí na studenty věku od 13 do 19 let, kteří nenavštěvují školu ekonomického zaměření. Získají tak fundovanou znalost o ekonomice a osvojí základní podnikohospodářské dovednosti. Certifikát je iniciativou Rakouské hospodářské komory a existuje již i v angličtině a francouzštině. Podnikatelská kompetence je dle programu celoživotního vzdělávání Evropské komise jednou z osmi klíčových kompetencí.

Volejbal

Mag. Anton Kellner / 8.5.2014
Recitační soutěž
SPRECHTIME 2014

Mag. Anton Kellner / 29.4.2014

Všechny velmi ohromili žáci maturitních tříd na finálovém kole 14. ročníku recitační soutěže pořádané Pražským literárním domem a Rotary Club Bohemia, jež se konal v prostorách Grandhotelu Bohemia. Z celkově více než 100 příspěvků z celé České republiky se dostali 4 žáci Rakouského gymnázia až do finále. I přes povinnosti spojené s písemnou maturitou se zhostili svého úkolu s vervou a ve své kategorii obsadili vždy první dvě místa. Eva Perháčová před Annou Gavrilovič a Daniel Slavčev před Magdalénou Filkovou. Všichni čtyři přesvědčili svými skvělými jazykovými i hereckými dovednostmi a sklidili velkou chválu ze všech stran.
Srdečně gratulujeme!Návštěva tříd 1.A a 1.B v Linci
23. – 25. 4. 2014

Mag. Anton Kellner / 25.4.2014

Tématem cesty bylo mimo jiné Porozumění textu (spojené s úkoly hledání informací kolem hlavního náměstí), dovednost psaní a fonetika (práce s audiomateriály o zajímavostech města a návštěva rozhlasového oddělení Medienwerkstatt Linz).
Žáci obou tříd prokázali vysoké sociální dovednosti a vrátili se zpět do Prahy s krásnými zážitky.Česká spisovatelka knih pro mládež Iva Procházková na OEGP.

Česká spisovatelka knih pro mládež Iva Procházková předčítá a diskutuje se třídou 5.A a žáky semináře německé literatury.

Mag. Anton Kellner / 3.4.2014

Renomovaná spisovatelka a mimo jiné také nositelka ceny Luchs-Preis Bremen za literaturu pro mládež, Iva Procházková, navštívila třídu 5.A a také žáky semináře německé literatury, aby s nimi mohla diskutovat o svém románu „Die Nackten“, který vyšel v roce 2008. Žáci a žákyně naslouchali vzpomínkám na emigraci i na návrat do Prahy a také vyprávění o její lásce k němčině i češtině, o jejích dalších spisovatelských nápadech a vyslechli si i mnohé ukázky autorčiny tvorby. Poté studenti dychtivě kladli autorce otázky. Akce se setkala s velkým zájmem a my jsme autorce vděční za její návštěvu!Stáž pro učitele na OEGP

Mag. Anton Kellner / 21.3.2014

Česká studentka pedagogické fakulty univerzity v Plzni Petra Dupalová vyučovala v rámci stáže celý týden sama němčinu ve třídě 2.B a angličtinu ve třídách 7.A, 8.A a 8.B
Na závěr byla seznámena se systémem vnitřního vyhodnocení kvality výuky a také obdržela pár metodických rad od zkušených učitelů Rakouského gymnázia.
Přejeme kolegyni mnoho úspěchů při její další učitelské činnosti!Lyžování na slunci – čistý požitek

Mag. Anton Kellner / 20.3.2014

Při jarních teplotách a ideálních sněhových podmínkách proběhl i letošní lyžařský kurs v Radstadtu bez problémů či zranění. Srdečně děkujeme milému týmu pracovníků v zámečku Tandalier a samozřejmě také všem, kteří jako každý rok pomohli lyžařský kurs zorganizovat!Výsledky řečnické soutěže 6. tříd

Mag. Anton Kellner / 12.2.2014

1. Gerhardt Pascal – Evropa: příběh úspěchu
2. Novák Petr
3. Wurm von Sterndorff Max
4. Tagunkov Denis
5. Vosenová Barbara
6. Pilnáček Dominik
7. Mesbahi Anahita


Porota byla ohromena výkony soutěžících a gratuluje vítězům! V letošním roce poprvé udělovanou Cenu publika, kterou udělují sami žáci, získal Dominik Pulnáček.
I jemu srdečně gratulujeme!


Řekni jim to! – Řečnická soutěž 6. tříd
na Rakouském Gymnáziu

Mag. Anton Kellner / 11.2.2014

Jako každý rok se i letos konala řečnická soutěž 6. tříd na Rakouském gymnáziu. Po pečlivé přípravě v hodinách němčiny (koncepce, sestavení osnovy, rétorická stylistika a jazyková úprava) prezentovali studenti své názory k různým tématům. Vítězové školního kola se automaticky kvalifikovali do velkého finále ve Vídni.
Organizátor, kolega Mag. Sperer sestavil pro letošní rok porotu pouze z mimoškolních porotců. Tím zajistil ještě objektivnější hodnocení, než v minulých letech.
O umístění jednotlivých studentů Vás brzy informujeme a taktéž zveřejníme vítěznou řeč.Rakouský jazykový diplom (ÖSD B2):
Vyhodnocení výsledků 7. tříd

Mag. Anton Kellner / 29.1.2014

Ve dnech 28. a 29. ledna 2014 se konalo vyhodnocení výsledků testů ÖSD (diplom z německého jazyka) obou sedmých tříd. Celkem 22 žáků bylo důkladně testováno z porozumění textu, poslechu, psaní i schopnosti se vyjadřovat. Na základě těchto výsledků mohou být rok před maturitou včas nasazeny odpovídající vyučovací metody pro úspěšné absolvování maturitní zkoušky. Výsledek budou brzy zveřejněny na těchto stránkách. Učitelé němčiny děkují všem kolegům za úspěšnou práci v souvislosti s touto zkouškou, zejména kolegovi Mag. Wolfgang Spererovi za svědomitou a pečlivou přípravu.

Spolek Rakušanů v Čechách (VÖT):
Ples Rakušanů na Žofíně

Mag. Anton Kellner / 23.1.2014

Velká skupina profesorek a profesorů Rakouského gymnázia pod záštitou ředitelky a viceprezidentky VÖT Mag. Isabelly Benischek navštívila velmi vydařený „Ples Rakušanů“ v paláci Žofín.

Mladí pánové a dámy z řad žáků Rakouského gymnázia a Německé školy v Praze zahájili ples s taneční bravurou.

Jako řečníci vystoupili velvyslanec Rakouské republiky v ČR Dr. Ferdinand Trauttmansdorff a také nově zvolený prezident VÖT Dr. Erwin Hanslik.

Ples Rakušanů je jedním z nejlepších plesů v Praze, což bylo 23.1.2014 znovu potvrzeno.Návštěva Poslanecké sněmovny ČR

Kryštof Hanslik, Vojtěch Kaněra (1.A) / 20.3.2014

Ve čtvrtek 20. března 2014 jsme navštívili Poslaneckou sněmovnu ČR. Nachází se v Praze blízko Malostranského náměstí.

Nejdříve jsme zhlédli krátký film o dějinách a funkci Parlamentu ČR. Ten byl zakončený našimi dotazy, které nám byly zodpovězeny. Poté jsme došli do malého parku poblíž Poslanecké sněmovny a vyplnili pracovní listy. Když skončila přestávka poslanců, která trvala asi dvě hodiny, šli jsme na interpelace. Ty se konají během jednacích dnů vždy ve čtvrtek. Při nich mají poslanci možnost se dotázat člena vlády na otázku, která souvisí s jeho funkcí.

Viděli jsme mnoho politiků, včetně například Andreje Babiše. Všem se nám to moc líbilo a doufáme, že se do Poslanecké sněmovny zase někdy podíváme.

Olympiáda z českého jazyka – školní kolo

Mag. Anton Kellner / 13.1.2014

Dne 13. ledna 2014 se uskutečnilo školní kolo Olympiády z českého jazyka, tradiční soutěže ve znalostech češtiny.

V I. kategorii (u nás soutěží žáci 1. a 2. ročníku) zvítězil Daniel Bulatkin a 2. místo získala Kateřina Škarková, oba ze třídy 2.A. Ve II. kategorii (třídy vyššího gymnázia) dosáhla nejlepšího výsledku Karolína Bukovská (8.A), jen o několik méně bodů získala Josefína Nedbalová (8.A) a o třetí místo se dělí Eliška Dušková a Antonie Razáková (obě ze třídy 5.A).

Všem účastníkům olympiády patří naše gratulace a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších kolech soutěže.

Školní rádio ECHO:
Dva rozhovory s Kryštofem Hanslikem (1.A)

Mag. Anton Kellner / 7.1.2014

V novém seriálu školního rádia ECHO hovoří Kryštof o knihách „Wer sich nicht wehrt“ od Michaela Wildenhaina a Sci-Fi románu „Das Haus der Treppen“ od Williama Sleatora.

Obě knihy jsou ve školní knihovně Rakouského Gymnázia a čekají, až si je vypůjčíte!

Školní další vzdělávání učitelů:
výuka předmětů v německém jazyce (DFU)

Mag. Anton Kellner / 7.1.2014

V rámci interního školení referoval koordinátor němčiny Manfred Seidl o standardních situacích a nástrojích ve výuce DFU.

Ve druhé části byl analyzován autentický jazykový materiál (audio-nahrávky) z vyučování (němčina a matematika – 3.ročník) a diskutovalo se o příslušných metodách výuky DFU.

Akce byla částí plánu interního školního dalšího vzdělávání na téma „Němčina“ a navštívili ji také paní ředitelka Benischek a kolega Perst.

Veselé Vánoce

Mag. Anton Kellner / 21.12.2013

Vedení školy přeje všem zaměstnancům, rodičům, žákům a přátelům Rakouského gymnázia příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2014!

Exkurze ve společnosti
GEA ve Schremsu, Waldviertel

Prof. Ursula Stoff, Christian Votapek / 21.12.2013

GEA je neobyčejný podnik s firemní filozofií, která sází na stálost, rozhled a předvídatelnost. Přímo zde jsou vyráběny obuv, nábytek i textilie. Se zaměstnanci je jednáno férově a upadající region je hospodářsky oživen. Prohlídka závodu nám umožnila pohled do neobvyklého hospodářského podniku, který hledí do budoucna a je úspěšný i navzdory krizi.

Literatura žije. Ať žije literatura!

Prof. Ursula Stoff / 21.12.2013

Žákyně a žáci občas vnímají literaturu jako staromódní, pokrytou prachem, jako by ani nebyla z jejich světa. Přesto je hodně studentů, kteří jsou přesvědčeni, že četba má smysl a že literární texty s jejich životy mají přece jen něco společného. Tato oblast napětí by měla být v tomto projektu osvětlena a měla by sloužit jako základ pro intenzivní a kreativní vypořádání se s literárními texty, které pochází z různých historických epoch. Žákyně a žáci si vybrali takové texty, které se jim mimořádně líbily. Tyto texty mohly být básně, balady, úryvky z románů nebo krátké scény z divadelních her. V rámci hodin německého jazyka byly texty analyzovány, prodiskutovány a interpretovány. Při divadelním workshopu s umělkyní Alenkou Malou byly texty ještě jednou s profesionální pomocí zpracovány pro scénické představení. Toto by mělo pomoci při vokálním projevu a studenti si také procvičili techniku veřejného projevu. Nakonec se tyto scény ještě natočili a byla vytvořena video ukázka. Jevištěm pro tento projekt byla překrásná barokní knihovna kostela Paní Marie Sněžné.

Cena pro učitele a učitelky německého jazyka
v České republice 2013/2014

Mag. Anton Kellner / 21.12.2013

Také v tomto roce bude udělena cena pro učitele a učitelky německého jazyka v České republice. Inovativní a angažované vyučování německého jazyka je oficiálně velmi oceňováno a ohodnoceno.

Více v odkazu: www.sprechtime.cz.

Pořádek je polovina života!

Mag. Anton Kellner / 21.12.2013

V souladu s tímto motem obdrželi všichni žáci 1. ročníku designové desky od svého nového učitele německého jazyka. V deskách naleznou důležité základní informace pro výuku němčiny jako cizího jazyka (DaF).

Poděkování za podporu patří především paní ředitelce Mag. Isabelle Benischek, panu Dr. Hanslikovi a Kristofori (grafické zpracování).

BMUKK:
Krátkodobé pobyty na Rakouském gymnáziu
v Praze

Mag. Anton Kellner / 21.12.2013

Momentálně jsou hosty Rakouského gymnázia v Praze dvě profesorky, Mag. Dauphin z Grazu a Mag. Weichselbaum z Vídně. Tyto germanistky hospitují, analyzují a pozorují především chod výuky němčiny jako cizího jazyka. Cílem jejich návštěvy je mimo jiné také seznámení se zahraničním rakouským operačním systémem. Přejeme vzrušujících čtrnáct dní na půdě našeho Gymnázia!

Projekt Radka Denemarková

Mag. Anton Kellner / 21.12.2013

Seminář z českého jazyka a literatury, který navštěvují žáci obou maturitních tříd, jsme 21. ledna. 2014 prožili nebývale slavnostně a inspirativně – ve společnosti uznávané české spisovatelky Radky Denemarkové.

Poslechli jsme si nejprve ukázku z jejího románu Peníze od Hitlera (získal řadu významných literárních ocenění u nás i v zahraničí) a dozvěděli se posléze více podrobností o celém románovém cyklu, jehož je dílo součástí, jakož i o ohlasech, které román u odborné i širší veřejnosti vzbudil. Nad spisovatelčinými knihami se nicméně otevřela celá řada obecnějších otázek: jaký je úděl spisovatelů v Česku, v čem všem spočívá práce spisovatele, jak u nás literaturu formuje literární kritika, proč se v románech musí lpět na detailech, v jakých klišé uvažujeme, z jaké strany by se měl číst dvojromán Kobold.

Povídali jsme si tedy nejen o psaní a literatuře a povídali bychom si rádi dál a dál …

Vánoční večírek Spolku Rakušanů v České republice

Mag. Isabella Benischek / 21.12.2013

V rámci vánoční oslavy Spolku Rakušanů v České republice (VÖT) byl jeho dlouholetý prezident Georg Stoeger vyznamenán velvyslancem Dr. Ferdinandem Trauttmansdorffem čestným zlatým vyznamenáním za zásluhy o Rakouskou republiku.

Program byl jako každý rok navržen studenty Rakouského gymnázia v Praze. Velké poděkování patří jak instrumentální skupině a sboru pod vedením Mgr. Zuzany Smetanové, tak i divadelní skupině pod vedením Prof. Ursuly Stoff.
http://www.voet.cz/Návštěva žáků
Akademického gymnázia Linec v Praze

Mag. Anton Kellner / 17.12.2013

Albert Jasanský (6.B) je v tomto pololetí žákem Akademického gymnázia v Linci. Zřejmě se mu podařilo nadchnout jeho hostitelskou třídu pro Prahu natolik, že před Vánocemi naplánovali exkurzi do Prahy. V rámci výuky němčiny byl sestaven pro hosty rozmanitý dvoudenní program. V úterý 17.12. provedli žáci semináře německé literatury (8.třída) hosty Malou Stranou až k hradu. Na závěr se uskutečnilo neformální setkání obou ředitelek, Mag. Benischek a Mag. Hödl a obou pověřených profesorek, Mag. Stoff a Mag. Stockmair. Ve středu se sešly obě 6. třídy a třída 6.B zorganizovala prohlídku nejzajímavějších míst v Praze. Nakonec zbyl ještě čas na teplý čaj.

Předvánoční setkání se zdařilo a doufejme že jeto začátek další spolupráce.KEEP CALM! CHOOSE RIGHT!

Mag. Anton Kellner / 10.12.2013

V rámci výuky německého jazyka se my, žáci 6. B, již nějakou dobu intenzivně zabýváme tématy „Svět práce“ a „Studium“.

Vzhledem k tomu, že nabídka pro mladé lidi je v dnešní době neuvěřitelně rozmanitá, může u některých studentů dojít k určité ztrátě orientace a nejistotě. K tomuto tématu jsme hodně pátrali a dozvěděli jsme plno zajímavých informací.
Důležitou pomocí v orientaci by mohla být pro studenty a studentky přednášková řada Keep Calm! Choose Right!. V pravidelných intervalech budou zváni hosté z různých profesních oborů nebo absolventi Rakouského gymnázia v Praze, kteří se pohybují ve vysokoškolském prostředí, aby předali své znalosti a zkušenosti a následně odpověděli na otázky studentů.

První setkání v rámci těchto přednášek proběhlo ve čtvrtek, 5. září 2013, s panem Dr. Edwinem Hanslikem přímo v jeho advokátní kanceláři.

Ve středu, 16. října 2013, byl pan Mag. Christian Autengruber hostem na Rakouském gymnáziu v Praze, aby s námi prodiskutoval práci diplomata.

Oba rozhovory byly velkým úspěchem!

Školní rádio ECHO: Individuální podpora jazyků (DaF/DaZ) na Rakouském gymnáziu v Praze

Mag. Anton Kellner / 10.12.2013

Školní rádio ECHO odstartovalo nový projekt na podporu individuální výuky jazyků v heterogenních třídách. Součástí tohoto projektu bude například samostatná četba a následné zpracovávání knihy.

Kryštof Hanslik ze třídy 1.A bude v novém pořadu posuzovat knihy pro mladistvé mezi 13 a 16 lety. Díky tomu, že jeho otec pochází z Rakouska a matka z Čech, má Kryštof dobré předpoklady pro zvládnutí tohoto projektu. Přejeme Kryštofovi hodně úspěchů v jeho práci!

My trip to Vienna

Martina Kellerová (6.A) / 6.12.2013

Last week I went with my class on a school trip to Vienna. I’ve never been there before, so I was really excited. On the first day nothing much happened except our train ride, so I will skip straight to the next day. On Monday morning we were on an excursion to the International center and then in the afternoon we went to the Karlskirche and learned something about the history of Vienna. After we ate dinner we went to see an operetta called Die Fledermaus. It was a really nice day, but I was glad when I could finally go to sleep, because I was really exhausted. On the next day, right after breakfast we decided to go to the Prater, which is a famous amusement park in Vienna. We were really looking forward to ride the roller coaster and taste some cotton candy, therefore we were extremely disappointed when we found out that most of the attractions were closed. We also went to the Museum of Modern Arts. On Wednesday we walked around Vienna and went shopping. We also learned about Vienna in the Middle Ages. On the next day we went to the Albertina. There we saw a lot of interesting and beautiful paintings. And we also went to the Technical Museum, which was really cool. After that I went with my friends to the Mariahilferstraße and ate some cake and frozen yogurt in a small cafe. In the evening we went to the Theresianum. On our last day we went to another Museum after we had packed our things. It was a really nice trip and I can’t wait to visit Vienna again.Den otevřených dveří na Rakouském gymnáziu
v Praze: Všestranný program a velký zájem

Mag. Anton Kellner / 28.11.2013

Letošní den otevřených dveří na Rakouském gymnáziu v Praze přilákal mnoho budoucích studentek, studentů a jejich rodičů. Návštěvníci si mohli prohlédnout prezentace projektů z různých oblastí výuky a vytvořit si tak první obraz o průběhu vyučování na škole. Součástí dne otevřených dveří byla i možnost nahlédnout do vybraných vyučovacích hodin.

Mimořádnou poctou pro vedení školy a celý učitelský sbor byl zájem rakouského velvyslance v Praze, pana Dr. Ferdinanda Trauttmansdorffa a 1. tajemníka velvyslance Mag. Christiana Autengrubera, prohlédnout si naše projekty!
Také pan Dr. Erwin Hanslik, představitel školního parlamentu, si užíval vydařený den otevřených dveří.Noví učitelé na OEGP:
Mgr. Zuzana Smetanová

Mag. Anton Kellner / 26.11.2013

Krátké interview s novou vyučující hudební výchovy a ZSV, Mgr. Zuzanou Smetanovou, připravila žákyně třídy 5.A Alona Lyshenko.Den otevřených dveří

Mag. Anton Kellner / 22.11.2013

Všechny co nejsrdečněji zveme na den otevřených dveří Rakouského gymnázia v Praze, který se koná 28. listopadu 2013 od 17 do 20 hodin.

20. maturitní ples Rakouského gymnázia v Praze

Velkolepý úspěch tříd 8.A a 8.B!

Mag. Anton Kellner / 22.11.2013

Velmi vydařený maturitní ples organizovali i letos 8. třídy našeho gymnázia v luxusním prostředí Národního domu na Vinohradech.

Slavnostní událost byla zahájena projevy pana Mag. Autengrubera z Rakouského velvyslanectví, pana Mag. Stögera ze Spolku Rakušanů v České republice (VÖT), paní ředitelky Benischek a paní Prof. Stoff. Celým večerem provázeli absolventi gymnázia, Anna Vodičková a Christian Lanegger, kteří moderovali mimo jiné i ples v loňském roce. Stužkování prvních ročníků a předání šerp maturantům z rukou třídních učitelů a paní ředitelky Benischek patřilo mezi vrcholy této nezapomenutelné noci.

Zlatým hřebem večera se stala výhra paní ředitelky Benischek v tombole, která si nic netušíc zakoupila výherní los a získala chutný dort s motivy Rakouského gymnázia v Praze. Fortes (feminas) Fortuna adiuvat.Noví učitelé na OEGP:
Mag. Julia Dorfer

Mag. Anton Kellner / 14.11.2013

Krátké interview s novou vyučující chemie a biologie pro Vás připravil Ondrej Budík ze třídy 7.A. Níže několik fotografií z chemických pokusů:Udílení cen Media Literacy Award 2013 ve Vídni

Mag. Anton Kellner / 8.11.2013

Žákyně a žáci, kteří se podíleli na mediálních projektech „Schnittpunkte“ (Film pod vedením paní profesorky Stoff) a „Minidramen“ (příspěvek školního rádia pod vedením pana magistra Seidla) obdrželi v Muzejní čtvrti ve Vídni první cenu mediální výuky na školách. Této soutěže se účastnilo přes 450 škol, takže tato cena je pro Rakouské gymnázium v Praze něco zcela výjimečného.Aneta Pejcharová informuje z Lince

Mag. Anton Kellner / 7.11.2013

Žákyně Rakouského gymnázia v Praze, Aneta Pejcharová (6.třída) tráví čtyři týdny jako hostující studentka na gymnáziu Křížovnických sester v Linci.
Každý týden exkluzivně informuje pro Rádio ECHO o tamních zajímavostech. Její zprávy jsou pak v redakci přetvořeny na audioblog.
Gymnasium der Kreuzschwestern Linz

Obrovský úspěch!
Cena Media Literacy Award 2013 udělena OEGP

Ocenění za mediální tvorbu pro Rakouské gymnázium v Praze

Mag. Anton Kellner / 9.11.2013

Rakouskému gymnáziu v Praze byla po důkladném zhodnocení porotci uděleno „Ocenění za mediální tvorbu na školách“. Filmový projekt „Schnittpunkte“ (Vedoucí: Prof. Stoff), stejně jako projekt školního rádia „Minidramen-Fabulae Bohemicae“ (Vedoucí: Mag. Seidl) se postarali o velký úspěch! V rámci Mediálního festivalu [mla]:connect, který se koná v době 6. – 8. 11. 2013 v Muzejní čtvrti ve Vídni, obdrží 4 studenti a studentky naší školy, doprovázeni jedním z učitelů, cenu MLA 2013. K tomuto setkání zve, a také přebírá veškerá náklady, rakouské spolkové ministerstvo pro vzdělání, kulturu a umění (BMUKK).

Vedení školy srdečně gratuluje studentkám, studentům i jejich učitelům!

Více na: www.mediamanual.at

Noví učitelé na OEGP:
Mag. Hannes Rechberger

Mag. Anton Kellner / 7.11.2013

Krátký rozhovor s novým učitelem matematiky a informatiky, Hannesem Rechbergrem, udělal Peter Wygrys (7.B).

Noví učitelé na OEGP:
Mgr. Iva Pavlíčková


Mag. Anton Kellner / 7.11.2013

Krátký rozhovor s novou vyučující fyziky, Mgr. Ivou Pavlíčkovou, od Petera Wygryse (7.B).

Noví učitelé na OEGP:
Mag. Erika El Sayed


Mag. Anton Kellner / 7.11.2013

Krátký rozhovor s novou vyučující psychologie, filozofie a německého jazyka pro Vás připravil Kryštof Hanslik ze třídy 1.A.

Evropský den jazyků 2013

Workshop v Rakouském kulturním fóru
s autorkou Zdenkou Becker

Mag. Anton Kellner / 25.9.2013

Studenti a studentky 2. a 3. ročníku Rakouského gymnázia v Praze měli díky pozvání z Rakouského kulturního fóra v Praze možnost se zúčastnit workshopu s autorkou Zdenkou Becker. Tématem workshopu byly omyly ve výuce němčiny jako cizího jazyka (DaF).

Výchozím bodem workshopu byla biografie autorky, která pochází ze Slovenska, ale své knihy píše v němčině. Žáci se pak intenzivně zabývali německými frázemi a příslovími

Více informací naleznete na www.zdenkabecker.atTýden v Krakově
v rámci projektu Comenius

Mag. Anton Kellner / 4. 11. 2014

Dne 23.9.2013 se devět žáků a žákyň 7. a 8. tříd v doprovodu dvou profesorů, Mag. Sajovitze a Mag. Sperrera, vydalo na cestu do polského Krakova. Zde pak strávili pět dní pilnou prací na projektu Comenius. Po dvou předchozích setkáních v Coburgu a v Praze napsali všichni účastníci slohové práce na téma projektu – „Zlom 1989“, které byly v Krakově prezentovány. Kromě prezentace svých prací studenti navštívili také Krakov a jeho okolí, včetně muzea pod hlavním náměstím, koncentračního tábora v Osvětimi-Birkenau a muzeum Schindlerovy továrny. Všem studentům se výlet velmi líbil!

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Nedbalová Josefína, 8.B

K začátku školního roku 2013/2014

„Magie je vlastní každému začátku“ (Hermann Hesse)

Mag. Anton Kellner / 21.8.2013

Vedení školy přeje všem studentkám a studentům, rodičům a přátelům Rakouského gymnázia v Praze dobrý start do nového školního roku!