To je zákon, kámo!

Ve čtvrtek 17. května a v pátek 18. května se na naši školu vrátil návazný program k Protidrogovému vlaku s tématem „To je zákon, kámo“.

Tentokrát jej absolvovali studentky a studenti druhých a třetích tříd. Jedná se o prvotní příběh z vlaku, ale studentky a studenti jej tentokrát sledují z jiné perspektivy – ze strany policejních týmů. Žáci jsou rozděleni do skupin a získávají body za správné řešení z pohledu zákona a řešení policie. Jsou jim vysvětlovány okolnosti vzniku drogové závislosti, možnosti její léčby a především rizika a možné trestně právní následky. Cílem programu je prohloubit diskusi o důsledcích závislosti a u cílové skupiny zvýšit motivaci ke zdravému životnímu stylu a k respektování zákonů.