Geologie
pro začátečníky

V úterý 26. června 2018 se studentky a studenti druhého ročníku vypravili do Prokopského údolí, kde hledali a zkoumali zajímavé geologické útvary a zkameněliny a určovali geologické stáří hornin.

Podařilo se jim při tom objevit i jeden krásný exemplář do školní sbírky nerostů. Procházka vedla vrstvami hornin z období prvohor, které před přibližně 450 miliony let bývaly mořským dnem.

Studenti a studentky našli i spoustu zajímavých zkamenělin z podmořského světa – mušle, ostnokožce a otisky trilobitů.