Vánoční slavnost na OEGP 2018

Každý rok před Vánoci se Rakouské gymnázium v Praze loučí s kalendářním rokem slavností, která je pro všechny příležitostí nejen k milému setkání, ale i k naladění se na nadcházející svátky.

Letošní vánoční slavnost se konala ve středu 19. prosince 2018 a jejími hlavními aktéry byli jako obvykle studenti a studentky v doprovodu svých vyučujících, rodičů i přátel školy.

Na programu byl zpěv českých a rakouských koled a další hudební vystoupení nebo prodej předmětů, které studentky a studenti sami vyrobili, to vše doplněné výborným vánočním občerstvením.

Výtěžek z prodeje studentských výrobků činil 5516,- Kč a je nám velkým potěšením, že jsme jej mohli předat charitativní organizaci EDA. Všem, kteří vánoční slavnost připravovali i se jí účastnili, mnohokrát děkujeme!


Fotogalerie …