Prázdninový tábor Ferienhort

Stejně jako v minulých letech budou mít i o letošních prázdninách studentky a studenti našeho gymnázia možnost zúčastnit se letního tábora Ferienhort u jezera Wolfgangsee v Rakousku.

Tento prázdninový kemp nabízí velké množství sportovních a volnočasových aktivit a je výbornou příležitostí, jak si v přátelském prostředí intenzívně procvičit němčinu.

Doufáme, že se nám na tento tábor pro naše studentky a studenty opět podaří získat finanční podporu od rakouského Ministerstva školství. Bližší informace naleznete a přihlásit se můžete na www.ferienhort.at.