XXVIII. ročník sborového festivalu

10. dubna 2019 proběhl XXVIII. ročník sborového festivalu, jehož pořadatelem je Ruská škola v Praze.

Mezi tradiční účastníky patří i další mezinárodní školy – Britská škola, Bulharské gymnázium, Francouzské lyceum a třetím rokem i Rakouské gymnázium.

Po vystoupeních jednotlivých škol zaznívá vždy na závěr společná píseň, každý rok v jiném jazyce. Letos připadla řada na němčinu. Spolu s hostitelskou Ruskou školou a ZŠ z Příbrami provedli všichni společně sbor z Mozartovy Kouzelné flétny „Das Klinget so Herrlich“. Role Papagena se skvěle ujal Nicholas McLaren (5.B).