Galerie Vyšehrad (výstava obrazů
a kreseb: Markéta Hlinovská: CO2)
Exkurze 3.ABC

V rámci Výtvarného oboru jsme dne 14. října 2019 společně s 3.ABC podnikli architektonicko-uměleckou exkurzi. Začali jsme prohlídkou exteriéru kubistických vil na Výtoni, které jsou architektonickým unikátem tohoto stylu.

U vyšehradské vyhlídky se skrývá malá galerie, ve které vystavovala současná umělkyně Markéta Hlinovská kresby a malby zvířat a rostlin. Výstava s příznačným názvem CO2 se zabývala tématem ekologie, poukazovala na narušování symbiózy v toxickém ovzduší.

Individuální prohlídka významné neogotické památky – Baziliky sv. Petra a Pavla s přilehlým Slavínem naši exkurzi za krásného, podzimního počasí, završila.

MgA. Alena Kotzmannová, PhD., Mgr. Radka Šitner