Návštěva kostela sv. Ludmily
na náměstí Míru

pondělí 16. prosince 2019 žáci druhých ročníků navštívili kostel svaté Ludmily na pražských Vinohradech. Místní kněz, otec Jakub Berka, žáky přivítal, zapálil tři svíce na adventním věnci a vyprávěl příběh narození Ježíše Krista v Betlémě. Poté se žáků ujala varhanice australského původu Iva Rosario a představila jim tamější varhany, krásný nově opravený nástroj z dílny Emanuela Štěpána Petra.

Žáci dostali možnost sami si na varhany zahrát a vyzkoušet jejich dynamiku i různé zvukové kombinace. Na závěr otec Jakub Berka provedl žáky kostelem a řekl několik zajímavostí z života sv. Ludmily a o architektuře kostela.

Přidal i výčet několika slavných osobností české historie, které měly v kostele sv. Ludmily svatbu (Edvard Beneš, Jiřina Bohdalová, Josef Čapek) nebo křtiny (Milada Horáková).

Hana Kopáčová