Tentokrát cestou World Wide Web:
Máš možnost volby!

Budoucnost se naším žákyním a žákům může přiblížit na dosah a možná někdo z nich dostane chuť zabývat se jednou z představených profesí. Vydáme se na cestu, i když cíl je nejistý, neboť jak se říká: „Cesty vznikají při chůzi“. Projektem „Máš možnost volby“ chceme našim žákyním a žákům nabídnout perspektivu do budoucnosti a motivovat je k prvnímu kroku.  Letos nás čekají zajímavé rozhovory s odborníky z oblasti práva (mezinárodní advokátní kancelář), medicíny (výzkum kmenových buněk), kultury a umění (přijde mezi nás herec a režisér, popř. tvůrce filmu), mezinárodního bankovnictví atd. Jelikož se v současné době setkáváme online, jsou možná setkání s odborníky z celého světa: New York, Vídeň, Salcburk, Praha, Dubaj.

Na prvním setkání celého projektu, dne 2.11.2020, mezi nás přišel pan Dr. Erwin Hanslik, který nám umožnil nahlédnout do práce právníka. Pan doktor vede dvě advokátní kanceláře mezinárodní právní skupiny Taylor Wessing v České republice (se sídlem v Praze a Brně). Studentky a studenty 5.B a 5.C vybídl, aby se bez ostychu ptali na to, co je zajímá, např. jaké předpoklady jsou třeba, aby se stal člověk v této profesi úspěšným. Všem účastníkům se viditelně ulevilo, když se dozvěděli, že není bezpodmínečně nutné mít dobré známky. Avšak pracovní nasazení a zvídavost jsou dvě věci, které nesmí chybět, aby člověk dlouhodobě dosahoval úspěchů.

Děkujeme panu dr. Hanslikovi za zahájení letošního projektu a těšíme se na další inspirující rozhovory. (R.Kohlrusch)