Projekt pokračuje i pro studentky a studenty dalších ročníků vyššího stupně gymnázia

Z důvodu aktuální situace pandemie koronaviru zorganizovalo Rakouské gymnázium v Praze projekt pro studentky a studenty 5. a 6. tříd, aby je podpořilo v přípravě na maturitu. Jsme si velmi dobře vědomi toho, jak obtížné pro ně je zvládnout tento životní milník během lockdownu. Nabízíme jim proto psychologickou pomoc a poradenství formou setkání v malých skupinách, aby se jim následky této doby podařilo lépe překonat. Důraz je přitom kladen na témata jako sebevědomí, sebejistota, strach ze zkoušek či komunikace.

Z důvodu úspěšného průběhu projektu v maturitním a předmaturitním ročníku se projektu v následujících týdnech budou moci zúčastnit také studenti a studentky dalších ročníků vyššího gymnázia. 

Setkání, která online vede pan Michael Waldhart, psychologický poradce a business coach, jsou koncipována flexibilně, zcela podle potřeb a přání samotných studentek a studentů, a je při nich možné se věnovat i jiným než výše zmíněným tématům. Součástí sezení jsou i praktická cvičení.