Dny evropského filmu na OEGP

V rámci 24. Festivalu francouzského filmu navštívily v listopadu 2021 3.-6. ročníky Rakouského gymnázia v Praze Francouzský institut, aby zde zhlédly dva nové snímky z česko-francouzské produkce.

Po vzájemné dohodě mezioborových skupin byl pro 5.-6. ročník zvolen dokument Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti, o životě a díle světoznámého spisovatele Milana Kundery, který patří k oblíbeným autorům našich studentů a jehož díla jsou hojně zastoupena v seznamu maturitní četby. Pro nižší dva ročníky pak byl vybrán neméně zajímavý animovaný film s velmi aktuálním tématem uprchlictví Přes hranici.

Po zhlédnutí snímků pak v hodinách českého jazyka a literatury následovala diskuze, ve které studenti vyjadřovali své dojmy a názory, v souladu se zásadami objektivního hodnocení se pokusili zhodnotit pozitiva i negativa obou děl. Vybrané ročníky 6.B a 4.A pak dostaly za úkol, přenést vyslovenou kritiku na papír, a zkusit tak napsat publicistický text s prvky recenze. Ukázky nejzdařilejších prací z obou tříd si můžete přečíst níže.